ROUND SHAPE MILLED GROOVE

Loft : 56.0° Lie : 63.5° Bounce : 7.0° FP : +4.5mm Head weight : 298.0g

BOX SHAPE HEAVY WEIGHT

Loft : 59.0° Lie : 63.0° Bounce : —-° FP : —-mm Head weight : 310.0g

ORIGINAL AW & SW PRESSED / MILLED

Loft : 56.0° Lie : 63.0° Bounce : 8.0° FP : +5.8mm Head weight : 297.0g

ROUND SHAPE OFFSET SPEC

Loft : 59.0° Lie : 65.5° Bounce : —-° FP : —-mm Head weight : 298.0g

TEAR DROP TYPE

Loft : 58.0° Lie : 63.5° Bounce : —° FP : —-mm Head weight : 315.0g

BOX SHAPE OFFSET SPEC

Loft : 58.0° Lie : 63.0° Bounce : —-° FP : —-mm Head weight : 298.0g